Kezdőlap

Richter Richárd (Miskolc, 1920. máj. 8.Miskolc, 1979. jún. 5.): bányamérnök, egy.-i tanár. Bányamérnöki oklevelét a műegy. soproni bányamérnöki karán szerezte (1942), ahol 1947-ig a geodéziai és bányaméréstani, majd a mechanikai tanszéken adjunktusként oktatott. 1948-52-ben a borsodi és az ózdi bányakerületekben üzemvezető. Tervei szerint fejlődött nagyüzemmé a farkaslyuki szénbányászat, és megvalósult a vízdús homokok alatti fejtési rendszer Égercsehiben. 1955-ben egy.-i docens, majd 1964-től egy.-i tanár a miskolci Nehézipari Műszaki Egy. bányaműveléstani tanszékén. 1971-1978 között a földtan teleptani tanszéket vezette. Tudományos és oktatói tevékenysége a kőzet- és talajmechanikára, a biztosítószerkezetek mechanikájára és a műszaki földtan egyéb területeire terjedt ki, mely témákból mintegy 120 m. és idegen nyelvű tanulmánya jelent meg. Számos szabadalma és országosan elterjedt újítása ismeretes a bányabiztosítás témakörében. Kezdeményező szerepe volt az egy.-i bányamérnöki továbbképző tanfolyamok beindításában. – F. m. A bányászati kőzetmechanika elméleti és gyakorlati kérdései (Bp., 1960). – Irod. R. R. (Bány. és Koh. L., 1979).