Kezdőlap

Riesz Béla (Szeged, 1931. máj. 23.Szeged, 1986. okt. 22.): pedagógus, a neveléstudomány kandidátusa (1985). 1954-ben a Szegedi Pedagógiai Főisk.-n orosz szakos tanári oklevelet szerzett. 1953-57-ben a szegedi tudományegy. marxizmus-leninizmus tanszékén tanársegéd, 1957-ben a bp.-i Lenin Intézetben marxizmus-leninizmus előadói oklevelet kapott. 1957-60-ban intézeti tanár a szegedi Középfokú, 1960-63-ban a Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. 1963-70-ben a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főisk. idegennyelvű lektorátusán orosz nyelvet tanított; 1970-től a főisk. neveléstudományi tanszékének adjunktusa, 1973-tól docense, 1975-80-ban az intézmény főig-h.-e. 1965-ben a szegedi tudományegy.-en pedagógia szakos előadói, 1966-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1969-71-ben és 1973-74-ben a szegedi tudományegy.-en is tanított. Főként az értelemre nevelés pedagógiai elméleti és általános iskolai gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. A Módszertani Közlemények c. pedagógiai folyóirat felelős szerk.-je volt.