Kezdőlap

Ripp Géza (Baja, 1928. márc. 25.Bp., 1988. márc. 23.): közgazdász, a közgazdaságtudományok doktora (1974). Az Eötvös Loránd Tudományegy.-en, történelem-politikai gazdaságtan szakon szerzett oklevelet 1951-ben. 1952-től különböző beosztásokban az MDP központi vezetősége agitációs és propaganda osztályának munkatársa. 1957-től 1960-ig a Pártélet c. folyóirat felelős szerk.-je. 1960-tól 1972-ig a Közgazdasági Szemle főszerk.-je. 1972-től haláláig a Kossuth Könyvkiadó osztályvezetője. Könyveiben, tanulmányaiban a modern kapitalizmus működésével kapcsolatos ideológiai irányzatokat vizsgálta, foglalkozott a polgári közgazdaságtan gazdasági növekedési elméleteivel. Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el.– F. m. A revizionizmus új útjai (Bp., 1957); A munkásosztály elnyomorodása a kapitalizmusban és a jelenkori reformizmus (Bp., 1960); „Demokratikus szocializmus” és marxizmus (Bp., 1963); A gazdasági növekedés szakaszai és az ipari társadalom elmélete (Bp., 1967); Politikai gazdaságtan és ideológia (Bp., 1973); A válság gazdaságtana (Bp., 1976); Imperializmus és reformizmus (Bp., 1982); A tőkés gazdaság a történelemben (Bp., 1989).– Irod. R. G. (Közgazdasági Szle, 1988. 5. sz.).