Kezdőlap

Ritoók János, Johannes G. Miess (Brassó, 19351981. máj. 21.): irodalomtörténész, költő, író, műfordító. Szász származású volt, de verseit magyarul írta. A kolozsvári Korunk munkatársa volt. – M. Kozmikus szerelem (versek és műfordítások, Kolozsvár, 1976); Kettős tükör. A magyar-szász együttélés múltjából… (Bukarest, 1980). – Irod. Kántor Lajos: Korszerű lecke felnőtteknek (Utunk, 1976); Markó Béla: R. J.: Kozmikus szerelem (Igaz Szó, 1976. 12. sz.); Pomogáts Béla: Magyar irodalomtudományi művek Romániából (Irodtört. Közl., 1980. 4. sz.); Nekrológok: Gáll Ernő (Kortárs, 1981. 6. sz.); Franz Hodjak, Vasile Igna, Németi Rudolf (A Hét, 1981. 22. sz.); Pomogáts Béla (Tiszatáj, 1981. 8. sz.); Veress Zoltán (Igaz Szó, 1981. 7. sz.).