Kezdőlap

Róka János (Győr, 1727. jan. 7.Pozsony, 1790): r. k. pap, író. A jezsuita rend tagjaként Győrött, Nagyszombatban, Bécsben tanult. 1765-ben a bécsi egy.-en teológiai doktorátust szerzett. 1768-tól Taksonyban (Pest vm.) plébános. 1769-től a püspöki konzisztórium kancellárja Vácott. 1771-ben Mária Terézia a Torontál vm.-i Szenthubert francia telepes faluba küldte plébánosnak. 1773-tól haláláig Pozsonyban az elemi iskolák ig.-ja volt. 1771-ben tb, váci, 1775-ben tb. boszniai kanonok. A hazánkba szakadt francia telepesek anyanyelvi kultúrájának megtartásáért és emeléséért sokat tett. Egyházi helytörténetírói munkásságot is kifejtett. – F. n:. Catechisme traduit de l’allemand (francia káté, Temesvár, 1772); ABC français ou l’instrucrion pour les enfants (Temesvár, 1773); Methodus Catechisandi… (E germanico in latinum traducta, Vindobonae, 1776); Alt und neu Waitzen (Vác város története, Pressburg – Kaschau, 1777); Vitae Vesprimiertsium praesulum (Posonii, 1779); Jani Arrabonensis noctes Atticae (I – IV., Wien, 1779 – 1780). – Irod. Gábriel Asztrik: A magyarországi francia telepesek irodalmi emléke (Bp., 1940).