Kezdőlap

Rom Pál (Bp., 1902. júl. 3.Bp., 1962. nov. 22.): vegyész, gyógyszerész, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). Egy.-i tanulmányait a bp.-i és a pécsi egy.-en végezte; az utóbbin 1926-ban szerezte kémiai doktorátusát. 1929-től a Gyógynövénykísérleti Állomás illóolaj-laboratóriumában működött. Ez időben szerezte meg gyógyszerészi oklevelét. 1948-ban a közgazdasági egy. mezőgazdasági szakán magántanári képesítést nyert, 1949-től a Kertészeti Kutató Intézetnél működött. 1951-től haláláig az Orsz. Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet tudományos főmunkatársa. Vizsgálatai a gyógyés illóolajnövények hatóanyagaira vonatkoztak. A budakeszi áll. kísérleti telepen 1946- tól különböző illóolajnövények termesztésével kísérletezett, hogy a hazai viszonyoknak megfelelő, legnagyobb illóolajhozamú fajtát kitenyéssze. Számos önálló tanulmánya jelent meg, többségükben a Gyógyszerész c. szaklapban. – F m. Organikus vegyületek redukciója magnézium és methylalkohollal (Pécs, 1926); Eljárás a növényi mikroszkópos készítmények derítésére (Bp., 1934); A magyar borsosmentaolaj előállításáról és vizsgálatáról (Bp., 1941); A Magyar Gyógynövények (Bp., 1948). – Irod. Halinai János: R. P. (1902 – 1962) (Gyógyszerészet, 1962. 12. sz.); Palotás József: R. P. emlékezete 1902 – 1962 (Élelmiszervizsgálók Közl. 1962).