Kezdőlap

Román János (Gesztely, 1921. márc. 7.Miskolc, 1986. szept. 8.): levéltáros, történész, ref. lelkész. 1939-44-ben végezte tanulmányait a sárospataki ref. teológiai akadémián. 1944-45-ben a sárospataki ref. kollégium szeniora és alkönyvtárnoka, 1945-47-ben lelkész Karcsán, Tiszakarádon, Sárospatakon és Szerencsen. 1947-50-ben a sárospataki kollégium adattárában az Ujszászy Kálmán tanítványai által gyűjtött néprajzi, helytörténeti és szociográfiai anyagot rendezte. 1950-52-ben segédlevéltáros, 1952-1965 között levéltáros a sárospataki ref. egyházkerületi levéltárban. 1965-67-ben levéltáros a miskolci Állami Levéltárban, 1967-68-ban ig., 1968-tól nyugalomba vonulásig (1981) az ebből létrehozott Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár ig.-ja volt. Az 1950-60-as években Borsod és Zemplén vármegye 16-17. sz.-i történetével, az 1960-as évek végétől főként a borsodi munkásmozgalom múltjával foglalkozott. Szerk. a Borsodi Levéltári Évkönyvet (1977-81), a Borsodi Levéltári Füzeteket (1971-81), Az élet megindulása Miskolcon és Borsodban a felszabadulás után (Miskolc, 1970) c. kötetet, a Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez (I-V., 1975-től) c. forrásgyűjtemény-sorozatot és Deák Gáborral a Borsodi Történeti Évkönyvet (III-V., 1971-76). Megkapta a Szabó Ervin-emlékérmet (1977). – F. m. A sárospataki kollégium (Bp., 1956); A habánok Sárospatakon (Sárospatak, 1959); A sárospataki szőlőművelés történetének XVI-XVII. századi forrásai a mezővárosi protokollumokban (Sárospatak, 1964); A sárospataki fazekasság műszókincse és szerszámkészlete (Hermann Ottó Múzeum Évk.-e, 1965); Források és regeszták Sárospatak település- és építészettörténetéhez a XVI-XVII. századi mezővárosi protokollumokban (Sárospatak, 1965); Zemplén megye XVI-XVII. századi iparának szakmái és mesterségei, különös tekintettel a Hegyaljára (Borsodi Történeti Évk., 1965); Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának termelési viszonyai, különös tekintettel a Hegyaljára. Jobbágytelek és parasztgazdaság az örökös jobbágyság kialakulásának korszakában. Tanulmányok Zemplén megye XVI-XVII. századi agrártörténetéből (Bp., 1966); Különleges jobbágyterhek, pénzek és mértékek BorsodAbaúj-Zemplén megyében a XVI-XVII. században (Herman Ottó Múzeum Évk.-e, 1968); Források a Tanácsköztársaság Borsod megyei történetéhez (Herman Ottó Múzeum Évk.-e, 1971). – Irod. Egey Tibor: R. J. (Levéltári Szle, 1986. 4. sz.); Csorba Csaba: R. J. (Levéltári Közlemények, 1987).