Kezdőlap

Rónai Dénes (Gyula, 1875. júl. 17.Bp., 1964. ápr. 8.): fényképész, fotóművész, a művészi bábjáték magyar úttörője. ~Mihály és Hermin testvére. Fényképészeti tanulmányait Bp.-en és Bécsben végezte, hol utóbb a Graphische Lehr- und Versuchsanstalt növendéke volt. Lyonban Lumière mellett részt vett az akkor születő mozgófényképezés munkáiban. 1910-ben Bp.-en műtermet nyitott. Mint fotóművész a korában uralkodó festői stílus képviselője. Karinthy, Móricz, Móra, Tóth Árpád, Rippl-Rónai képmásai s Bartókról készült ismert cigarettás képe kora fotóművészetének kiváló alkotásai. Mo.-on ő vezette be a fényképeknek festményjelleget adó – ma nem használatos – ún. „nemes” másolási eljárásokat (brómolajnyomás stb.). Több jelentős fényképészeti szabadalma volt. Szakirodalmi tevékenységet is folytatott; több éven át a Fényképészeti Lapok főszerk.-je volt. Fotóművészeti munkásságáért 1939-ben elnyerte a Daguerre-emlékérmet. 1913-ban maga írta, rendezte és műtermében forgatta Drághfy Éva c. filmjét. Filmesztétikai nézetei korában úttörőek voltak. 1917 – 18-ban megalapította az első m. művészi bábszínházat, melynek 1919 ben ig.-jává nevezték ki. Színházának Babits Mihály, Balázs Béla, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Mohácsi Jenő, Rédey Tivadar stb. voltak írómunkatársai. Részt vett a képzőművészeti életben is, Gulácsy Lajos első kiállítását saját fotóműtermében rendezte meg. – Irod. Lehel Ferenc: Gulácsy Lajos (Bp., 1923); Nemeskürty István: A mozgóképtől a filmművészetig (Bp.; 1961); R. D. (Fényképművészeti Tájékoztató, 1964. 1 – 2. sz.).