Kezdőlap

Rosas Antal (Pécs, 1791, dec. 30.Bécs, 1855. máj. 31.): orvos, egyetemi tanár. 1806-ban a pesti egy.-en bölcsészetet és orvostudományt hallgatott. Tanulmányalt 1811-től Bécsben folytatta s 1814-ben orvosdoktori oklevelet nyert, majd 1816-ban a sebészi oklevelet is megszerezte. Ugyanez évben a bécsi közkórház másodorvosa lett, utóbb az egy.-en Beer tanár mellett a szemészeti klinikán tanársegéd. 1819-ben a paduai egy. szemésztanárául hívták meg, hol saját költségén szemészeti kórházat alapított. 1821-ben a bécsi egy. szemészeti tanszékét nyerte el Klinikáját nagyszámú könyvvel és eszközzel látta el. Több orvos-természettudományi társulat (erlangeni, heidelbergi, breslaui) választotta tagjául. – F. m. Breve saggio sull’ottalmia, che negti anni 1822 e 1823 etc. (Venezia, 1824); Breve saggio sul ottalmia (Venezia, 1824); Handbuch der theoretisthen und praktischen Augenheilkunde (Wien, 1830); Lehre von der Aregenkrankheiten (Wien, 1834).