Kezdőlap

Rozgonyi György (?? , 1453 után): országbíró. Rozgonyi Simon országbíró fia. Zsigmond kir. seregében Dobor vára alatt tüntette ki magát, bátyjával, Istvánnal a királyt elkísérte a konstanzi zsinatra, ill. franciao.-i és angliai útjára is. 1431-től 1450-ig pozsonyi ispán, 1440 – 45 között országbíró. Albert halála után Ulászló megválasztásának egyik szószólója, 1445-ben a hét országos főkapitány egyike, mint ilyen 1445. júl. 15-én részogy.-t tartott. Támogatta Hunyadi János kormányzóvá való megválasztását (1446). Bátyjával, Istvánnal Pozsony és Nyitra vm.-ben nagy birtokokat szerzett.