Kezdőlap

Rozgonyi János (?? , 1474 előtt): országbíró. ~ János tárnokmester fia. 1449 – 56-ban macsói bán (Újlaki Miklóssal), 1450 – 60 között erdélyi vajda, 1459 – 70-ben tárnokmester, 1470 – 7l-ben országbíró. Hunyadi Jánossal harcolt a török ellen, 1453-ban Csókakő uradalmát (Fejér vm.) kapta. V. László uralkodása alatt a Hunyadiak ellen fordult, javasolta Mátyás és László elfogatását, de Mátyás uralkodása idején többször járt követségben: 1460-ban Vetési Alberttel együtt Frigyes császár megbízottjaival Olmützben, 1461-ben Csáki Ferenccel együtt Mátyás és Podebrád Katalin házassága ügyében tárgyalt, 1464-ben Janus Pannoniusszal II. Pál pápánál 1470-ben III. Frigyes császárnál volt követ.