Kezdőlap

Rozgonyi Sebestyén (?? , 1463 után): erdélyi vajda. ~ István fia. Először 1439-ben szerepel. Mindvégig. a Hunyadiak híve volt. Részt vett a nándorfehérvári csatában. Hunyadi Mátyással együtt fogták el, de megszökött, 1456 – 58-ban lovászmester. Mátyás megválasztását támogatta, majd felvidéki kapitányként (1458) a husziták ellen harcolt. Hédervári László egri püspökkel ő verte meg Sárospataknál a huszitákat, a csatában Axamit elesett. 1458-tól 1460-ig erdélyi vajda, Mátyástól Cserép várát és uradalmát (Borsod vm.) kapta.