Kezdőlap

Rozlozsnik Pál (Bindtbánya, 1880. dec. 24.Bp., 1940. aug. 24.): geológus, az MTA l. tagja (1927). A selmecbányai bányászati ak.-n bányamérnöki oklevelet szerzett. 1903- tól haláláig a Földtani Intézet geológusaként dolgozott, egy ideig az Intézet h. ig.-ja volt. Fő működési területe a bányageológia. Tanulmányozta a Bihar-hegység, a Radnai-havasok, a felvidéki Dobsina és Aranyida bányageológiai viszonyait, részletes geológiai felvételeket készített Ajka, Dorog, Tokod és Tatabánya barnaszéntelepeiről. Jelentősek az eocén kori nummulinákra vonatkozó őslénytani kutatásai is. – F. m. Aranyida bányageológiai viszonyai (Bp., 1912); Bevezetés a nummulinák ér assilinák tanulmányozásába (Bp., 1924); Dobsina környékének földtani viszonyai (Bp., 1935); A Bihar- és Béli-hegység földtani viszonyai (Bp., 1939). – Irod. R. P. emlékezete (Földtani Közl. Bp., 1941).