Kezdőlap

Rózsa Béla (Petőmihályfa, 1936. aug. 16.Szombathely, 1985. aug. 27.): kritikus, újságíró. A bp.-i tudományegy. magyar-könyvtár szakán szerzett diplomát. 1955-től könyvtáros Vasváron, 1961-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár főmunkatársa, egyidejűleg a Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjének szerk.-je. 1969-től az Életünk c. folyóirat rovatvezetője. 1978-tól haláláig az Életünk főszerk.-h.-e. Elsősorban Vasmegye irodalmi múltjának és jelenének kérdéseivel foglalkozott. – F. m. Bevezetés a kutatómunkába (Szombathely, 1968); Berzsenyi a Kemenesalján… (sajtó alá rend., jegyzetekkel ellátta, Szombathely-Egyházashetye, 1971); Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei (S. Pável Judittal szerk., Szombathely, 1976); Tiszteletadás Berzsenyi Dánielnek (versek, szerk., Szombathely, 1976). – Irod. Pete György: R. B. (1936-1985) (Életünk, 1985. 9. sz.).