Kezdőlap

Rozsnyai János (?Debrecen, 1682. dec.): nyomdász. 1657-től 1671-ig a sárospataki ref. kollégium nyomdájának vezetője. Mivel ebben az évben Báthori Zsófia bujdosásra kényszerítette és nyomdája megszűnt, 1677- től haláláig a debreceni városi nyomdát vezette. Ő nyomatta az eddig ismert legrégibb m. nyelvű ábécés könyvet. – Irod. Takács Béla: A sárospataki nyomda története I. Comenius sárospataki nyomdája (Sárospatak, 1958); Benda Kálmán – Irinyi Károly: A 400 éves debreceni nyomda (Bp., 1961). – Szi. Máthé Lydia: A nagy út vándora (ifj. r., Bp. 1955).