Kezdőlap

Rozsnyai Zoltán (Szeged, 1919. jún. 12.Bp., 1972. okt. 16.): festő, rajztanár, egyetemi docens. Középisk.-i tanulmányainak elvégzése után Szegeden a Dél-magyarországi Cipőgyárban dolgozott, 1940-ban katonai szolgálatra hívták be, de baloldali magatartása miatt munkaszolgálatosként a Don-kanyarba került. Szovjet hadifogoly, 1943-tól antifasiszta isk.-t végzett, 1945-ben került haza. Miután a Képzőművészeti Főisk.-n rajztanár-festőművészi diplomát szerzett (1950), tanársegéd lett. 1957-ben rövid ideig általános isk.-ban rajztanár, 1958-ban a bp.-i műszaki egy. rajz és formaismeretek tanszékén adjunktus, később docens. Az alakrajz c. tantárgy oktatását vezette. Számos könyvet illusztrált, rajzai különböző újságokban jelentek meg. Különösen alkalmi portrérajzaival tűnt ki; számos neves külföldi vendégről és hazai személyiségről készített tollrajzot. Festményeit, táj- és életképeit visszafogott, halk líra jellemezte. 1956-tól kezdve állandó illusztrátora a Népszabadság, a Hungarian Review, a Szovjet Kultúra, az Iszkuszsztvo, az Élet és Irodalom, az Ország–Világ, a Magyarország s más lapoknak. 1963-ban Szegeden, halála után Bp.-en rendeztek gyűjteményes kiállítást műveiből.