Kezdőlap

Rőder Iván (Kolozsvár, 1924. máj. 3.Bp., 1988. jún. 10.): gépészmérnök. Isk.-it szülővárosában végezte. 1944-46-ban katona volt. 1946-47-ig a Goldberger Textilgyárban betanított segédszerelőként dolgozott. Miután gépésztechnikusi végzettséget szerzett, a Kőbányai Fonógyárban helyezkedett el technikusként, ahol 1948-51-ben dolgozott. 1951-ben a Textilipari Kutató Intézetbe került, ahol előbb technikusként működött, majd miután a Bp.-i Műszaki Egy.-en gépészmérnöki diplomát szerzett 1969-ben, kinevezték tudományos munkatársnak. Utóbb főmunkatárs, majd tudományos osztályvezető lett. 1980-ban vonult nyugdíjba. Szerk. a Pamutipar c. szakmai folyóiratot, tagja volt a Magyar Textiltechnika szerkesztőbizottságának. A pamuttípusú szálasanyagok fonásra való előkészítéstechnológiájával, és az erre szolgáló gépi berendezések fejlesztésével foglalkozott. 1977-ben Eötvös Loránd-díjat kapott. – F. m. A pamutipari gyűrűsfonó munkaszervezési szabályzata (Turi Istvánnal és Solti Pállal, Bp., 1952); Rövidített fonási eljárások alkalmazása pamutfonodákban (Teschler Ferenccel és Rónai Endrével, Bp., 1954); A pamutfonás kézikönyve (Tóth Bélával, Bp., 1954); Műszálfeldolgozás a pamutfonó és szövőiparban (Fontos Kálmánnal és Márk Ferenccel, Bp., 1956); Mezőgazdasági, könnyűipari és vegyipari külkereskedelmi alapismeretek (Szanyi Jenővel és Miklóssy Gáborral, Bp., 1959); Fonástechnológia (Bangha Jenővel és Hahner Lajossal, Bp., 1961); A pamutfonás technológiája, I-II (Bp., 1973-76)