Kezdőlap

Rubint Dezső, Rubinthy (Salgótarján, 1871. jan. 6.? ): altábornagy. A Ludovika Ak. elvégzése után a bp.-i honvéd gyalogezrednél teljesített szolgálatot, majd a vezérkarhoz osztották be. Az I. világháború idején ezredesként a 30. honvéd gyalogezred, majd a 79., ill. a 128. dandár parancsnoka. Alakulataival a volhyniai harcokban vett részt. 1919 után Debrecenben teljesített szolgálatot. 1920. szept. 1-én vezérőrnagy lett és ideiglenesen a Hadilevéltár vezetésével bízták meg, amelynek nem sokkal utóbb ő lett első ig.-ja 1924-ig. 1922. szept. 1-én altábornaggyá nevezték ki, 1925-ben nyugalomba vonult. – M. Az összeomlás könyve (Bp., 1922).