Kezdőlap

Rudics József, báró (Szabadka, 1792. febr. 22.Balatonalmás, 1879. aug. 21.): költő, főispán, az MTA t. tagja (1873). Tanulmányai végeztével 1809-ben bölcseleti, 1816-ban jogi doktorátust szerzett. Kisfaludy Károllyal meleg barátságba került s az 1822-ben megindult Aurórát anyagilag támogatta. 1825-ben Bács vm. aljegyzője, 1832-ben alispánja lett. 1832 – 36-ban a megye ogy.-i követe, 1837-ben helytartó tanácsos és Bács vm. adminisztrátora, 1841-től 1848-ig főispánja, 1861 – 62 között és 1867-ben ismét Bács vm. főispánja, 1874-ben m. báróságot kapott. Pártfogója volt az irodalomnak és színművészetnek, könyvek kiadását támogatta. Végrendeletében az MTA részére nagyobb összeget hagyott. Róla nevezték el a rácalmási könyvtár számára megszerzett ún. ~-kódexet, mely 18. sz.-i leveleket, egyházi beszédeket tartalmaz. – F. m. Hervatag füzér (költemények, I – II., Pest, 1857 és 1870).