Kezdőlap

Rudnai Ottó, Reinhardt (Lovrin, 1917. febr. 14.Bp., 1986. szept. 6.): orvos, egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa (1960). 1943-ban a bp.-i tudományegy.-en szerzett orvosi oklevelet. 1943-tól mint tiszteletdíjas orvos az Orsz. Közegészségügyi Intézet járványügyi osztályának munkatársa, 1944-től az intézet adjunktusa, 1950-től tudományosmunkatársa, 1960-tól kinevezett osztályvezetője, 1970-75-ben járványügyi és mikrobiológiai főosztályának vezetője, 1975-től nyugalomba vonulásáig (1985) főig.-h.-e volt. 1948-ban tisztiorvosi és sportorvosi, 1959-ben közegészségügyi és járványügyi szakorvosi képesítést szerzett. 1955-től vezette a Hygiénikus Orvosképző Tanfolyamot. 1974-től főisk.-i tanár az Orvostovábbképző Intézet Főiskolai Karán, megszervezte a közegészségügyi járványügyi szakot. 1977-től haláláig az Orvostovábbképző Intézet (Orvostovábbképző Egy.) közegészségtani-járványtani tanszékének tanszékvezető egy.-i tanára. Jelentős a gyakorlati járványügyben. Tudományos tevékenysége főként a dizentéria, a poliomyelitis, a salmonellosis és kanyaró területén számottevő. A Magy. Hygienikusok Társ.-ának főtitkára, majd elnöke volt. Megkapta a Fodor József-emlékérmet (1971). – F. m. A fertőző betegségek elleni küzdelem gyakorlata (Bp., 1954); Általános és részletes járványtan (társszerző, Bp., 1954); Dysenteria (társszerző, Bp., 1955); Közegészségtan és járványtan (tankönyv, szerk., Bp., 1958); Járványtan (Bp., 1961); A járványügy gyakorlati kérdései (Bp., 1968). – Irod. B. Gy.: R. O. (Egészségtudomány, 1986).