Kezdőlap

Rudnay Sándor (Nyitraszentkereszt, 1760. okt. 4.Esztergom, 1831. szept. 13.): esztergomi érsek, bíboros-hercegprímás. 1784-ben szentelték pappá. 1805-brn esztergomi kanonok, 1815-ben erdélyi püspök, 1819-ben esztergomi érsek, hercegprímás, 1828-ban bíbornok lett. 180-ban székhelyét Nagyszombatból visszahelyezte Esztergomba. 1822-ben új székesegyházat és prímási palotát kezdett építtetni. Ugyanebben az évben nemzeti zsinatot hívott össze Pozsonyba a jozefinista egyházpolitika ellensúlyozására, ennek határozatait azonban az uralkodó nem erősítette meg. – M. Euecharisticon augustissimo imperatori… (Komárom, 1814); Orotio…ad Synodum… (Pozsony, 1822). – Irod. Pál Mátyás: A pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben (Religio, 1912); Hermann Egyed: Az esztergomi érsekprímási szék betöltése a XIX. sz. első felében (Századok, 1944. 7 – 9. sz.).