Kezdőlap

Rudnyánszky József (Nagyszombat, 1788. okt. 28.Pozsony, 1859. nov. 24.): r. k. püspök. Pesten és Bécsben hallgatott teológiát. 1812-ben szentelték pappá. Léván és Budán volt segédlelkész 1814 – 15-ben. 1822-ben helynöki titkárrá, 1832-ben esztergomi kanonokká nevezték ki. 1844-ben érseki helynök, majd besztercebányai püspök lett. Az 1848-as szabadságharcban Kossuth mellé állt. Ezért a bukás után hatévi várfogságra ítélték. 1850-ben kegyelem fejében lemondott a püspökségről. A kufsteini börtönből kiszabadult ugyan, de a neuburgi zárdába internálták. 1853-ban végleg visszanyervén szabadságát, Hainburgban telepedett le, aztán Pozsonyba költözött s ott élt haláláig.