Kezdőlap

Rudolf Lóránt (Esztergom, 1904. ápr. 12.Pécs, 1979. dec. 16.): jogász, egy.-i tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1967). Jogi doktorátust 1928-ban a bp.-i tudományegy.-en szerzett. Ezután joggyakornok volt Kecskeméten és Bp.-en. 1937-ben egységes ügyvédi-bírói vizsgát tett. 1938-ban „Értékpapírok, pénzügyletek” tárgykörből egy.-i magántanárrá képesítették. 1938-ban a pécsi törvényszék bírájává nevezték ki. 1943-ban egy.-i ny. rk. tanári címet szerzett. 1944-ben a ráckevei járásábíróság elnöke lett. 1945-ben a bp.- i törvényszék elnökévé, 1946. ápr.-ában a bp.-i ítélőtábla bírájává nevezték ki. 1946-ban a pécsi tudományegy. a kereskedelmi és váltójog ny. r. tanárának hívta meg. 1974-ben tanszékvezető egy.-i tanárként (polgári jog) vonult nyugalomba. Közben 1948-49-ben a jogi kar dékánja. Első elnöke volt a Pécsi Akad.-i Bizottság Közgazdasági és Jogi Szakbizottságának. Kereskedelmi és váltójoggal, 1945 után munkajoggal, a tervgazdálkodás és a gazdasági jog kérdéseivel foglalkozott. F. m. Adásvétel az új gazdasági mechanizmusban (Bp., 1969); Nemzetközi vétel (Bp., 1972); A gazdálkodás polgári joga (Bp., 1972).