Kezdőlap

Ruffy Varga Kálmán (Léva, 1873. aug. 29.Debrecen, 1942. nov. 9.): mezőgazdász, szakíró. A magyaróvári gazdasági ak.-n 1893-ban szerzett oklevelet. 1897-ben a kolozsvári egy. matematika-természettudományi karán filozófiai doktor lett. Előbb a magyaróvári, majd a kolozsvári, 1900-tól a kassai gazdasági ak. tanára volt. 1921-től a debreceni gazdasági ak. ig.-ja. 1935-ben nyugalomba vonult. Sokat foglalkozott az Alföld öntözésének problémájával. Tagja volt á felsőháznak. – F. m. Termesszünk babot és vigyük a világpiacra (Bp., é. n.); A takarmányrépa termelése (Magyaróvár, 1899); Cukonépatermesztés (Kolozsvár, 1905); Adatok a búza rozsdaellenálló képességének ismeretéhez (Kolozsvár, 1906); A búzáról (Kolozsvár; 1906); A gyomnövények irtása (Bp., 1912); Termesszük a kukoricát jobban (Bp., 1918. – Irod. Nekrológ (Köztelek, 1942. 46. sz.).