Kezdőlap

Ruff Imre (Főherceglak, Jugoszlávia, 1938. aug. 4.Bp., 1990. márc. 1.): vegyész, a kémiai tudományok doktora (1973). A mohácsi Kisfaludy Károly Gimn.-ban érettségizett 1957-ben. Ugyenez év őszén felvették az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) Természettudományi Karának vegyész szakára; 1962-ben szerezte meg diplomáját. 1962-63-ban az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében tudományos segédmunkatárs, 1963. aug.-tól az ELTE szervetlen és analitikai tanszékén tanársegéd volt. 1965-ben megszerezte az egy.-i doktorátust az ELTÉ-n. Tudományos munkát 1961-64-ben Burger Kálmán irányítása mellett a komplexkémia területén végzett. 1965 óta önállóan az elektronátmeneti reakciók elméletével foglalkozott. Közleményei a hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. – F. m. Oldatokban lejátszódó elektronátmeneti reakciók (kandidátusi disszertáció, 1968); Átugrásos diffúzió (doktori disszertáció, 1973); A tudomány mint mérés tárgya. Tudománymetriai kutatás Magyarországon (Braun Tiborral, Bujdosó Ernővel, Bp., 1981).