Kezdőlap

Ruprecht Antal (Selmec, 1750Bécs, 1808): kohász. Ösztöndíjasként végezte tanulmányait a selmecbányai bányászati ak.-án, majd külföldi tanulmányútján Stockholmban Bergmann professzornál tanult. Visszatérve 1779-ben nevezték ki a selmecbányai bányászati ak. kémia-metallurgia tanszékére tanárnak. 1792-ben Bécsbe helyezték át, ahol a birodalom bányászati és kohászati ügyeinek irányítója lett. Tudományos munkássága két nagy időszakra oszlik: 1782 – 85 között főleg a tellur problémája foglalkoztatta, 1785 után kezdte meg redukciós kísérleteit a földek fémesítésével. Bevezette és tovább fejlesztette Born Ignác amalgámozó nemesfém-kinyerő eljárását. Az első volt, hazánkban, aki a kémiai folyamatok jelölését az oktatásban alkalmazta (1781). Értekezései nagyrészt a Crell Chemische Annalenben jelentek meg. – Irod. A selmecbányai magyar kir. bányász- és erdészakadémia Emlékkönyve (Selmecbánya, 1871); Proszt János: A Selmeci Bányászati Akadémia mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban (Sopron, 1938).