Kezdőlap

Sadler József (Pozsony, 1791. máj. 6.Pest, 1849. márc. 12.): botanikus, egyetemi tanár. Előbb a pozsonyi irgalmasok gyógyszertárában volt segéd, azután Pesten végezte a gyógyszerésztanfolyamot 1810-ben. 1812 – 19-ben a pesti egy. bölcsész-, majd orvoskarán tanult tovább, 1815-től tanársegéd volt a vegy- és növénytani tanszéken. 1820 ban orvosdoktor és az MNM természetrajzi tárában segédőr, 1821-ben a tát vezetője lett és azt jelentékenyen gyarapította. Mo.-i és külföldi útjain növényeket, ásványokat és rovarokat gyűjtött. Herbáriuma 1839-ben több mint 28 000 fajt tartalmazott, 1832-ben mint h., 1834-től mint r. tanár Haberle Károly utóda az egy. botanikai tanszékén haláláig és mint helyettes, 1832 – 42-ben a vegytant is tanította. Megmaradt a múz. őrének is. 1848-ban, a forradalom után az elsők között vállalta a m. nyelvű oktatást. Foglalkozott flórakutatással, harasztokkal és gombákkal. Mo. flórájának összefoglalása csak terv maradt. Megkezdte a rendszertani monográfiákat is, amikor értekezéseket írt a hazai harasztokról és gramineákról. Működésének fő jelentősége szervező, oktató és népszerűsítő tevékenysége, a nagy központi herbárium létrehozása, az exsiccaták (A magyar plánták szárított gyűjteménye) kiadása. Az egy.-i oktatásban Endlicher István progresszív rendszerét honosította meg, amely halála után is sokáig használatban ma; adt. – F. m. Verzeichniss, der um Pesth und Ofen wildwachsenden phanerogamischen Gewächse… (Pesth, 1818); Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez (14. füz. Pesth, 1824 – 30); Flora Comitatus Pestiensis… (I – II., Pestini, 1825 – 26); Die Gräser Ungarns… (2. füz. h. n. és é. n.); De Filicibus veris Hungariae… (Budae, 1830). – Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Halmai János: S. J. 1791 – 1849 (Gyógyszerészet, 1959).