Kezdőlap

Sajó László, Schwalb (Máramarossziget, 1877. ápr.Asztrahán, SZU, 1943. júl.): gépészmérnök. Tanulmányait a József Műegy.-en végezte. Részt vett a Galilei-kör munkájában. Az I. világháború alatt az illegális antimilitarista mozgalom egyik szervezője, az IKTOSZ (Ipari és Közlekedési tisztviselők Orsz. Szövetsége) és az AMOSZ (Alkalmazott Mérnökök Orsz. Szövetsége) egyik alapítója, előbb az IKTOSZ mérnöki szekciójának, utóbb az AMOSZ- nak elnöke. Az 1918. évi októberi forradalom után a Bp.-i és Helyiérdekű Villamos Vasutak kormánybiztosa, az 1919. évi Tanácsköztársaság idején ugyanott a kormányzótanács megbízottja. Vezetésével egyesítették a Bp. városi és helyiérdekű villamosvasutakat. A Tanácsköztársaság bukása után Csehszlovákiában, utóbb Romániában működött, ahol kommunista tevékenységéért 1929 – 1931 közöt tfogságot szenvedett. 1931- től az SZU-ban élt és vezető műszaki állásokat töltött be. – Irod. A magyar műszaki értelmiség és a Műegyetem a Tanácsköztársaság idején (Szerk. Devics József, Károlyi Zsigmond, Zádor Mihály, Bp., 1960).