Kezdőlap

Salamon Henrik (Hőgyész, 1865. márc. 31.Bp., 1944. júl 15.): fogorvos. Pályáját mint fogtechnikus kezdte és csak 34 éves korában, 1899-ben nyert orvosi oklevelet Bp.-en. 1899 – 1916, majd 1919 – 1939 között a bp.-i Stomatológiai Klinikán működött. 1911-ben egy.-i magántanárrá képesítették, 1928-ban egy.-i rk. tanári címet nyert. A rögzített fogpótlásokról (hidakról) rendszertant dolgozott ki. Úttörője hazánkban a fogszabályozásnak. A fogászat történetével is foglalkozott. – F. m. A stomatológia tanításának története Magyarországon (Bp., 1906); Fogpótlástan (Bp., 1923); Eine Systematik ser zahnärztlichen Brücken (Berlin, 1923); A fogorvosi hídpótlások rendszertana (Bp., 1924); A modern orthodontiai therapia uralkodó eszméi (Bp., 1930); Fogszabályozástan (Bp., 1934) A magyar stomatológia (fogászat) története (Bp., 1942). – Irod. Morelli Gusztáv: S. H. (1865 – 1944) (A stomatológia haladása, Bp., 1946); Huszár György: S. H. (1865 – 1944) (Fogorv. Szle, 1965. 6. sz.); Huszár György: S. H. fogorvostörténeti munkássága (Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica, 1966. 38 – 39. sz.).