Kezdőlap

Saláta Kálmán (Bp., 1917Washington, 1958. szept. 13.): kisgazdapárti politikus. A bp.-i tudományegy.-en jogot végzett (1938). A M. Gazdaságkutató Intézetben helyezkedett el. Tagja lett a fiatal értelmiségieket tömörítő Teleki Pál-munkaközösségnek (1941–42). Részt vett a németellenes ellenállási mozgalomban. A II. világháború alatt belépett az FKgP-be, 1945 után Nagy Ferenc és a pártvezetőség bizalmasa lett. Előbb az FKgP bp.-i szervezete 9 tagú intéző bizottságának, majd 1945. aug. 20-tól az orsz. intéző bizottság tagja volt. Az Újjáépítési Min. tisztviselője (1945), később a Nemzeti Főtanács, illetve a miniszterelnökség titkárságának alkalmazottja (1945–46). 1945. nov. 4-től ngy.-i képviselő az FKgP programjával. Szoros szálak fűzték ahhoz a csoporthoz, amelynek tagjait az 1946. őszi köztársaságellenes összeesküvés vádjával letartóztatták, emiatt az FKgP vezetősége kizárta a pártból (1947. jan. 15.). Ny-ra szökött. Az USA-ban telepedett le (1948), ahol a Nemzeti Bizottmány washingtoni menekültügyi irodájának főnöke, az USA tájékoztatási hivatala s az Amerika Hangja rádió m. osztályának munkatársa volt. – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Mo.-on, 1945–47 (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944–1947 (Bp., 1976); Jakab Miklós: Társadalmi változás és a magyar értelmiség (1944–47) (Bp., 1979).