Kezdőlap

Sallai István (Baja, 1911. febr. 23.Bp., 1979. jan. 8.): könytáros. Tanítóképzőt végzett, Vaskúton, majd Baján segédtanító, 1933-tól a kisszállási uradalomban tanító. 1949-ben iskolaig.-h. Baján. Még ebben az évben a Népművelési Min.-ba helyezték a Könyvtári Főosztály munkatársaként. Megkezdte a Népkönyvtári Központ szervezését, 1949 végén ennek vezetője lett. A Népkönyvtári Központ irányítása alatt létrehozta az egész országot átfogó közművelődési könyvtárhálózatot. A Népkönyvtári Központ megszűnte után az OSZK Módszertani Osztályának vezetője (1952-től), 1959-ben az OSZK KMK (Könyvtártudományi és Módszertani Központ) főosztályvezetője. Sebestyén Gézával írt munkája, A könyvtáros kézikönyve (Bp., 1956, átdolgozott, bővített kiadása Bp., 1965) évtizedekre meghatározta a hazai könyvtárosok szemléletét, ismereteit. A 60-as években szabadpolcos könyvtárak létesítését szorgalmazta. A 70-es években a könyvtárépítés kérdéseivel foglalkozott. 1974-ben megkapta a Szabó Ervin Emlékérmet. – F. m. A magyar népkönyvtárügy (Bp., 1951); A könyvtári munka albuma (Gerő Gyulával, Bp., 1954): A közművelődési könyvtárügy fejlődési iránya, különös tekintettel a magyar közművelődési könyvtárügyre 2. átd. kiad. (Bp., 1968); Egyetemi és főiskolai könyvtárak építési kérdései (Bp., 1976); Egyetemi, főiskolai és szakkönyvtárak építése és berendezése. Szakirodalmi szemle (Bp., 1978). – Irod. Kozák Miklósné: S. I. könyvtári szakirodalmi munkássága (részletes műjegyzékkel, OSZK Évkönyve, 1978. Bp., 1980); Katsányi Sándor: Mindent a hazai valósághoz alkalmazni. Beszélgetés S. I.-nal (Könyvtáros, 1977. 2. sz.); Szente Ferenc: S. I. (OSZK Évkönyve, 1978, Bp., 1980); Bereczky László: S. I. (Könyvtári Figyelő, 1979. 1. sz); S. I. 1911-1979 (Könyvtáros, 1979. 3. sz.); Fodor András: Egy igaz tanító. Vallomás S. L-ról (Könyvtáros, 1979. 3. sz.); Bereczky László: S. I. és Sebestyén Géza-a felszabadulás utáni magyar könyvtárügy meghatározó képviselői (Könyvtáros, 1986. 9. sz.); Szente Ferenc: S. I. és a KMK-„Sallaiádák” (Könyvtáros, 1986. 9. sz.); Takács Miklós: S. I. és a közművelődési könyvtárak (Könyvtáros, 1986. 9. sz.).