Kezdőlap

Samarjai Máté János (Galgóc, 1585. febr. 21.Halászi, 1652): felső-dunamelléki ref. püspök, egyházi író. 1607-ben szenci, 1608-ban nagyszombati iskolamester. 1609-ben a heidelbergi egy.-et látogatta. 1611-ben a nagyszombati isk. tanítója, 1614-ben nagymegyeri, 1618-tól halászi (Moson vm.) lelkész, 1622-től felső-dunamelléki szuperintendens. Az ev. és a ref. egyház és vallás egyesítése érdekében lépett fel. 1636 elején uniós szelleme szertartáskönyvet adott ki Lőcsén. Ez a legelső m. ref. agendás könyv és m. liturgika. ~ egyesítő szándékait nem méltányolták; elkeseredve, megtörve halt meg. – F. m. Magyar Harmónia… (Pápa, 1628). – Irod. Kathona Géza: S. J. gyakorlati theológiája (Debrecen, 1939).