Kezdőlap

Sámi László (Zilah, 1817. nov. 16.Kolozsvár, 1881. okt. 23.): pedagógus, publicista. Pozsonyban jogot hallgatott. Az 1840es években magántitkára volt gr. Teleki Lászlónak és – mint az ogy.-i ifjúság tagja – kapcsolatba került az ellenzék vezéreivel. 1846-ban Wesselényi ajánlására a zilahi kollégium történelemtanára lett. A szabadságharc idején a radikálisok csoportjához tartozott és állítólag bizalmas embere volt Kossuthnak. 1850-ben megfosztották állásától. Ezután a Wesselényi családnál nevelősködött. 1852-től haláláig a kolozsvári ref. kollégiumban a történelem tanára. Cikkeit és beszédeit haladó szellem, a forradalmak és a köztársasági eszme iránti lelkesedés hatotta át. Természetfelfogása számos materialista elemet tartalmaz. Publicisztikai dolgozatait Amicus álnéven írta. – M. Sámi László válogatott művei (Hegedüs István bevezetésével, Kolozsvár, 1883); Válogatott írások (Hajós József és Darabán József bevezető tanulmányával, Bukarest, 1955)