Kezdőlap

Sándor Gáspár, báró (?? , 1723 után): felvidéki nagybirtokos. Felesége, Thököly Erzsébet révén Thököly Imre sógora. Thököly udvari kapitánya és bizalmas tanácsadója volt. 1690-ben részt vett Thököly erdélyi hadjáratában. Ügyes csapatvezér és még ügyesebb diplomata volt. 1689-ben portai követ. 1691-ben Franciao.-ban, 1963-ban ismét a Portán képviselte Thököly ügyét. 1696-ban már a Habsburgok felé vezető utat kereste s 1697-ben titkos jelentéseket küldött Thökölyről Bécsbe. 1698-ban Thököly képviselője a drinápolyi tárgyalásokon. 1699-ben a karlócai békében biztosított amnesztiával hazatért. 1701-ben II. Rákóczi Ferenccel együtt őt is elfogták, s Bécsben terhelő vallomást tett Rákóczira. 1704-ben szabadult s hadbiztosi teendőket végzett a labanc seregben. 1706-ban bárói rangot kapott. 1711-ben ő beszélte rá Károlyi Sándort az egyezkedési tárgyalásokra, Károlyi és Pálffy János közt ő volt a titkos közvetítő. 1713-ban Pest vm. kir. biztosa. – M. Sándor Gáspár uram Diariuma 1693 (kiadta Thaly Kálmán, Magy. Tört. Eml. II. oszt. Írók, XXIII., Bp., 1868).