Kezdőlap

Sándorffi József (Hegyközújlak, 1767. ápr. 20.Nagyvárad, 1824. nov. 30.): orvos, a nagyváradi színészet mecénása. Orvosi oklevelét Bécsben szerezte, majd ott volt gyakorló orvos. 1804-től mint Bihar vm.-i orvos Nagyváradon élt, ahol nemcsak mint orvos, hanem mint emberbarát és a színészet pártfogója is népszerűségnek örvendett. A papok özvegyei és árvái segélyezésére gyámintézetet alapított. Nagyváradon színházat építtetett. Költeményeket is írt. – Irod. K. Nagy Sándor: A váradi színészet története 1799 – 1884 (Nagyvárad, 1884). – Szi. Vas Gereben: A nemzet napszámosai (Pest, 1857).