Kezdőlap

Sándorfi Kamill, Sándorfy (Veszprém, 1880. ápr. 6.Bp., 1953. Júl. 26.): jogi író kodifikátor. Jogi tanulmányainak elvégzése után 1903-tól vidéken igazságügyi szolgálatba lépett. 1913-tól Bp.-en járásbíró. 1918- tól az igazságügymin.-ba beosztva, 1921-től ítélőtáblai bíró, 1930-tól kúriai bíró, majd 1945-től kúriai tanácselnök, 1949-ben vonult nyugalomba. 1925-ben a bp.-i egy. magántanára. Mint jogi író elsősorban kereskedelmi joggal foglalkozott, több döntvénytárat szerk. és számos kommentárt írt. – F. m. A munkaügyi bíráskodás (Bp., 1919); A légi közlekedés jogszabályai (Bp., 1922); A részvényjog bírói gyakorlata 1876 – 1933 (Bp., 1935); Törvényalkotásunk hőskora. Az 1825 – 1848. évi reformkorszak törvényeinek története (Bp., 1936, második kiadás); Székely örökség (Bp., 1941).