Kezdőlap

Sárándi Imre (Kapuvár, 1930. nov. 12.Bp., 1986. nov. 9.): jogász, egyetemi tanár, az állam és jogtudományok doktora (1983). 1954-ben szerzett jogi diplomát a bp.-i tudományegy.-en. Az Eötvös Loránd Tudományegy. Állam és Jogtudományi Karán oktatott; 1956-tól tanársegéd, 1959-től adjunktus, 1963-tól docens, 1967-től egy.-i tanár. A Jogi Továbbképző Intézet ig.-ja volt. Polgári joggal és polgári eljárási joggal foglalkozott. – F. m. Visszaélés a joggal (Bp., 1965); A korszerű jogászképzésért (tanulmányok, Bp., 1974); A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés (Bp., 1980); Polgári jogi ismeretek 2. (Bp., 1981); Világgazdasági korszakváltások és a mezőgazdasági termékforgalom (Bp., 1984); A mezőgazdasági termékforgalom joga (Bp., 1986).