Kezdőlap

Sárffy Andor (Újvidék, 1889. márc. 13.Bp., 1951. márc. 3.): jogász, egyetemi tanár. 1910-től bírósági joggyakornok, majd bírósági jegyző, ill. kúriai tanácsjegyző. 1918-tól törvényszéki bíró, 1920-tól az igazságügymin.-ban működött, 1936-tól 1944-ig mint a magánjogi ügyosztály vezetője. 1936-ban kúriai bíróvá, 1944-ben kúriai tanácselnökké nevezték ki. 1935-ben a debreceni, 1940 ben a bp.-i egy.-en magántanárrá képesítették. 1944 – 49 között bp.-i egy.-i tanár (polgári törvénykezési jog). Részt vett a Polgári Jogesetlexikon c. összefoglaló rendszeres gyűjtemény szerkesztésében. – F. m. Magánjogi alapismeretek (Bp., 1933); A végrehajtás megszűntetési per (Bp., 1934); Az állam, a helyi közületek és a közhivatalnokok vagyoni felelőssége (Bp., 1934); A végrehajtási eljárás jogszabályainak magyarázata (Bp., 1935); Telekkönyvi rendtartás (Bp., 1941); A polgári peres eljárás zsebkönyve (Bp., 1942); Magyar polgári perjog (Bp., 1946).