Kezdőlap

Sárkány Jenő (Bp., 1913. nov. 21.Bp., 1990. júl. 10.): gyermekgyógyász, az orvostudomány kandidátusa (1963). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1937-ben szerezte meg orvosi diplomáját. Működését a bp.-i Madarász utcai Gyermekkórházban kezdte mint díjtalan externista. Gyermekorvosi szakképesítést 1941-ben szerzett. 1942-ben munkaszolgálatra hívták be a baróti, majd érsekújvári áll. kórházba. 1944. ápr.-tól munkásszázad tagja volt. 1945. febr.-ban a Nemzeti Segély Egészségügyi Osztályának vezetésével bízták meg. 1946-tól 1952-ig a II. sz. Gyermekklinikán dolgozott mint gyakornok, majd tanársegéd. 1953 óta az Áll. Gyermekvédő Intézet, illetve a Heim Pál Gyermekkórház ig. főorvosa. 1937-ben, az orvosi oklevél megszerzése után belépett az SZDP-be, amelynek orvoscsoportjában működött. Már egy.-i évei alatt részt vett különböző haladó mozgalmakban. 1945 után igyekezett a veszélyben lévő gyermekeket támogatni a Nemzeti Segély szervezetén keresztül. 1954-ben a Koreai Magyar Kórház gyermekosztályán működött, és ezért koreai állami kitüntetést kapott. Előadásokat tartott konferenciákon, kongresszusokon, orvostovábbképzőn és a rádióban. – F. m. Csecsemőhalálozásunk alakulásának egyes sajátosságairól (kandidátusi disszertáció, 1963); A véralvadásban szereplő tényezőkről (Bp., 1964); A gyermekgyógyászat határterületei (szerk., 1973); A csecsemőtáplálás (Dobszay Lászlóval, 1975); A nullától nyolc éves budapesti gyermekek egyes testméreteinek alakulása (szerk., Bp., 1982).