Kezdőlap

Sárközi Géza (Pöstyén, 1903. aug. 11.Bp., 1985. jún. 1.): gépészmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa (1964). 1926-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet a bp.-i műegy.-en. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. rádiólaboratóriumában helyezkedett el, ahol rádió vevőkészülékek és adóberendezések kifejlesztésével foglalkozott. 1929-től a Standard Villamossági Rt. rádiólaboratóriumában dolgozott. Részt vett Lakihegyen a rádióadó szerelési és üzembe helyezési munkálataiban. A következő 25 év alatt több mint harminc rádióadó tervezését és átadását irányította a Standardnál, majd az államosítás után jogutódjánál, a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárnál. Részt vett a televíziós adások első mo.-i kísérleteiben. 1958-ban bekapcsolódott a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) híradástechnikai szekciójának munkájába. 1960-tól a KGM (Kohó- és Gépipari Min.) Gépexport Irodában a Barátság Kőolajvezeték hírközlési és telemechanikai problémáival foglalkozott. 1964-75-ig, nyugdíjba vonulásáig az Orsz. Műszaki Fejlesztési Bizottságánál dolgozott, főleg a színes televíziózással kapcsolatos problémák megoldásában. Tagja volt az MTA Távközlési Rendszerek Bizottságának. Részt vett a Híradástechnika c. lap szerkesztésében. 1950-től meghívott előadóként a BME villamosmérnöki karán a „Rádióadástechnika” c. tárgyat tanította.