Kezdőlap

Sárközy Kázmér (Nagybajom, 1799. márc. 10.Pettend, 1876. febr. 16.): politikus, alnádor, zene- és táncszerző. 1822-től megyei tisztviselő, 1844-től alispán Fejér vm.-ben, 1836-ban és 1839 – 40-ben konzervatív párti ogy.-i követ. 1847-ben alnádor lett. A szabadságharc után visszavonult pettendi birtokára. Ref. főgondnokként állást foglaltaz 1859-es pátens ellen. 1861-ben újból ogy.-i képviselő. 1861-től 1869-ig a hétszemélyes tábla bírája volt. A Veszprém vm.-i Zenetársaság tagjaként is ismert. – M. Tíz legújabb Magyar Tánczok… (Pest, 1825). – Irod. Sárközy Imre: A nadasdi S.-család története (Bp. 1906).