Kezdőlap

Sármezey Endre (Mezőkovácsháza, 1859. ápr. 21.Bp., 1939): mérnök. Oklevelét a zürichi műegy.-en nyerte 1882-ben. Rövid ideig a MÁV-nál szolgált, majd az Arad és Csanádi Egyesült Vasutak (ACSEV) kötelékébe lépett, hol a vállalat ig.-ja lett. Jelentős gondolata volt a gazdasági kisvasutak létesítése. Fáradozása eredményeképpen épült 1898-ban az Alföldi Első Gazdasági Vasút Nevéhez fűződik a motoros vasúti közlekedés hazai bevezetése. Előbb gőzmotorkocsikkal kísérletezett, de már 1904-ben benzinelektromos motorkocsik alkalmazására tért át, amely a Diesel-elektromos vasúti vontatás előfutára volt. Vasútvonalak tervezésével és építésével is foglalkozott (mezőhegyes – kétegyházi vonal stb.), s jelentős szerepe volt a vasbetonépítkező meghonosításában. – F. m. Motoros kocsik vasúti üzemekben (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1904); Motorkocsik jelentősége vasúti üzemben (Bp., 1907); Dieselmotorok alkalmazása vasúti üzemekben (Bp., 1918). – Irod. Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).