Kezdőlap

Sarolt (? , 954 körül997 után): az Erdélyben független fejedelemként uralkodó Gyula leánya, Géza fejedelem első felesége. Házasságukból két leány és egy fiú: István született. ~ bizánci kereszténységben nevelkedett, házassága a Gyula és a fejedelem törzse közti szövetséget volt hivatva előmozdítani. Férje mellett elősegítette a kereszténység terjedését.