Kezdőlap

Sarudi Imre, Stetina (Szakolca, 1907. szept. 27.Szeged, 1975. dec. 5.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1952). Középiskolai tanulmányait Vácon és Kalocsán végezte, a bp.-i műegyetemen vegyészmérnöki oklevelet szerzett (1930). Képzettségének megfelelő állást a nagy gazdasági válság idején nem kapott, ezért kezdetben az Egyesült Izzóban segédmunkásként dolgozott. 1933-ban Szegeden a Mezőgazdasági és Paprikakísérleti Állomáson segédvegyész lett, később fővegyészi kinevezést kapott, majd 1947-ben átvette az intézet vezetését. 1949-ben létrejött a kísérleti állomásból a Szeged Városi Minőségvizsgáló Intézet, melynek munkatársa lett. 1967-ben vonult nyugalomba. Tudományos munkássága az analitikai kémia sok területére kiterjedt. Az ásvány-, víz- és élelmiszervizsgálat körében számos új meghatározást dolgozott ki, illetve már meglevőket tökéletesített (pl. a Kjeldahl-féle nitronmeghatározás). Közel 100 tudományos publikációt tett közzé. – F. M. Szervetlen mennyiségi analízis (I–II., Szeged, 1947–48); Cukormeghatározások. Válogatott módszerek (Bp., 1960); Ivóvízvizsgálat. Válogatott módszerek (Bp., 1960). – Irod. Koltász J.: S. I. (Élelmiszervizsgálati Közlemények, 1976. 22. sz.).