Kezdőlap

Sárváry Pál (Piskolt, 1765. okt. 3.Debrecen, 1846. dec. 19.): filozófus, matematikus, fizikus, tanát, az MTA l. tagja (1832). 1782- től 1785-ig a debreceni kollégium hallgatója. Kétévi nevelősködés után ismét Debrecenben hallgatott teológiát; főisk. tanulmányait 1792-ben fejezte be. Göttingenbe ment tanulmányútra, ahol 1795-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1795-ben foglalta el a debreceni kollégium mennyiségtan, természettan és bölcselet tanszékét. 1797-ben elsőnek kezdett el m. nyelven előadni. 1839-ben ment nyugalomba. Arany Jánosnak is tanán volt, aki róla írta Agg Simeon c. költeményét Sokat tett a debreceni rézmetsző isk. fellendítéséért. – F. m. Moralis philosophia (Pest, 1802); Philosophusiethika (Nagyvárad, 1804); A rajzolás mesterségének kezdete (Debrecen, 1807). – Irod. Schedel Ferenc: Gyászbeszéd S. P. felett (Akad. Ért. 1847); Bajkó Mátyás: A debreceni felsőoktatás a reformkorban (Kossuth L. Tud. Egy. Acta, 1955); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).