Kezdőlap

Sásdy-Schack Béla (Miskolc, 1859. júl. 11.Bp., 1936. nov. 29.): tanár, a kereskedelmi szakoktatás úttörője. A bp.-i egy.-en nyert doktori és tanári oklevelet. 1886-ban Miskolcon kereskedelmi isk. tanár. 1887 – 93-ban a pozsonyi kereskedelmi ak.-n francia és angol nyelvet, 1894 – 1898-ban a bp.-i kereskedelmi ak.-n m. és német kereskedelmi levelezést tanított. 1892-ben megindította a Kereskedelmi Szekoktatás c. folyóiratot. 1899-ben a kereskedelmi isk.-k főig.-ja, 1919-ben a vallás- és közoktatásügyi min.-ban a kereskedelmi oktatási ügyosztály főnöke, 1920-tól ismét főig. volt. Ő szervezte meg a kereskedelmi szaktanárképzést. Számos tanulmány és cikk szerzője. – F. m. Kereskedelmi iskoláink…a millennium esztendejében (Bp., 1896); Kereskedelmi iskoláink múltja és jelene (Bp., 1903); A Magyar Kereskedők Könyve (I-IV., Bp., 1907 – 1911); Das kommerziale Bildungswesen in Ungarn (Wien, 1913); A kereskedelmi szakoktatás története Magyarországon (Bp., 1930). – Irod. Traeger Ernő: S-Sch. B. emlékének (Bp., 1939); Deák Gábor: Sch. B. és a kereskedelmi szakoktatás (Borsodi Szle, 1962).