Kezdőlap

Sáska János (? , 1770? , 1825 körül): a magyar színészet egyik úttörője, 1789-től Nagyenyeden ref. teológus, majd az 1792-ben megalakult kolozsvári m. színtársulat tagja lett. 1798-ban az együttessel Debrecenben járt, majd Ernyi Mihállyal Pestre jött és 1807-ben a második m. társulatnál játszott. A pesti játék megszűntével Erdélybe tért vissza. – Irod. Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története (Kolozsvár, 1897).