Kezdőlap

Sass Béla (Albis, 1865. jan. 20.Debrecen, 1928. jan. 19.): egyházi író, egyetemi tanár. Isk.-it Debrecenben és Berlinben végezte, 1889-ben Debrecenben gimn., 1890-től a teológiai ak. tanára, 1898 – 1900 között a Debreczeni Protestáns Lapok szerk.-je, 1914-től a debreceni egy.-en a ref. hittudományi kar ny. r. tanára. – F. m. Néhány szó a zsoltárok keletkezésének koráról (Debreceni Főisk. Ért. 1895 – 96); Egyházi törvények a magyarországi ref. egyházban (Debrecen, 1907).