Kezdőlap

Sass Károly (Borjád, 1825. febr. 14.? ): irodalmi tisztviselő, Petőfi barátja. Elvégezte a keszthelyi gazdasági tanintézetet, 1845 őszén Károlyi Lajos gróf erdődi birtokára került, ahol 1848 nyaráig Szendrey Ignác keze alatt mint uradalmi írnok működött. Petőfi kérésére közvetítette a költő és Júlia levelezését, és esküvőjük alkalmával Petőfi egyik tanúja. (A másik tanú Lauka József, Lauka Gusztáv testvére.) A 80-as években városi pénztárnok volt Kiskunhalason. Barátságukról, valamint a költő szerelméről és házasságkötéséről részletes visszaemlékezést közölt. – M. Adatok Petőfi házassága történetéhez (Petőfi három levelével, Halasi Újság, 1883. febr. 18, és aug. 12-től szept. 9-ig öt folytatásban). – Irod. Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza (I – III., Bp., 1896).