Kezdőlap

Sasvári Géza (Nagytétény, 1883. jan. 9.Bp., 1950. nov. 20.): gépészmérnök. Oklevelét 1904-ben a bp.-i műegy.-en nyerte. Pályáját a Fried és Adorján cégnél vasbetontervezőként kezdte. Rövidesen Bánki Donát tanársegédje, majd adjunktusa lett a bp.-i műegy.-en. 1915-ben mérnöki doktorátust szerzett, 1919-ben műegy.-i magántanárrá képesítették, 1932-ben rk. tanári címet kapott. Bánki elhunyta után 1924-től 1939-ig Melczer Tiborral megoszva vezette a tanszéket, ahol hidrodinamikát adott elő. 1939 után egy ideig tanácsadó mérnöki tevékenységet folytatott, majd a Kőszénbánya és Téglagyár Pesten vezérig.-ja lett. 1945 után 1947-ig ismét a műegy.-en tanított. – F. m. Hidrodinamika (Bp., 1925); Hidrogépek (Technikai fejlődésünk története. Bp., 1928).